Dr inż. Paweł Lochyński

Dr inż. Paweł Lochyński w roku 2007 ukończył  studia na Wydziale Chemicznym Politechniki  Wrocławskiej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk. Jest adiunktem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Instytucie Inżynierii Środowiska. Specjalność – elektrochemia techniczna i korozja, oczyszczanie ścieków przemysłowych . Dr inż. Paweł Lochyński prowadzi badania zarówno w skali laboratoryjnej w Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych na Uniwersytecie Przyrodniczym jak i w skali technicznej w zakładzie produkcyjnym ECM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

http://elektropoler.com.pl/
http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/45258/lider_na_upwr.html

Lista Publikacji

[posts_table post_type=”publikacje” columns=”image:Cytuj jako,title:Tytuł,tax:autorzy_publikacji,tax:rok_wyd:Rok,tags:Słowa kluczowe,cf:link:Pełny tekst” term=”autorzy_publikacji:lochynski-p” filters=”tax:rok_wyd” sort_by=”rok_wyd” sort_order=”desc” links=”image,title,categories,tags,terms,author,” search_on_click=”true” image_size=”medium”]

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.


Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.