Investigations of reconstruction of passivation layer on stainless steel surface using AFM-based techniques

CYTOWANIE:

M. Błaszczyk, M. Durko, Z. Iwanicka, P. Lochyński, A. Sikora, Investigations of reconstruction of passivation layer on stainless steel surface using AFM-based techniques, Materials Science- Poland 36 (3), (2018) 381-386. doi:10.2478/msp-2018-0066
Błaszczyk M., Durko M., Iwanicka Z., Lochyński P., Sikora A.,
AbstractContinuous development of stainless steel technology forced by the increase in the growing demands on the operating parameters of various stainless steel alloys, is the motivation for implementation of research for understanding the complexity of electrochemical processes ongoing on the surface of a material during various technological processes and during exploitation of the finished components. In this paper, the use of atomic force microscopy (AFM) is presented as a tool for observation of reconstruction process of passivation layers on the surface of previously electropolished stainless steel. For this purpose, a technique called nanoscratching was used, in which scratches are made on the surface of a material by means of diamond scanning probe, which violates the continuity of the passivation layer. Then, the dynamics of the process of reconstruction of that layer was assessed using continuous imaging of the scratched area in AFM semicontact mode. Studies of this type can be used to evaluate the impact of various factors on the spontaneous reconstruction of the passivation layer as well as possible susceptibility of the material on the course of corrosion processes initiated as a result of mechanical defects arising during operation of the material. By using the AFM, it was possible to observe changes in the depth of scratches with a subnanometer resolution. Obtained results proved that the presented AFM application allowed observation of the dynamics of passivation layer reconstruction process in a quantitative fashion, therefore it seems to be a very useful tool in the investigation of the impact of various conditions on this phenomenon. The results showed that changes in surface modification were occurring in a continuous manner. Changing dynamics of said process was presented. It should be underlined that no such experiments have been reported so far.

Kontakt

 

 

 

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest opracowanie nowatorskiego wieloczynnikowego modelu matematycznego umożliwiającego monitorowania zanieczyszczenia kąpieli stosowanej w procesie elektropolerowania austenitycznych stali nierdzewnych. Model ten umożliwi optymalizację oraz redukcję kosztów procesu oraz będzie miał wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska podczas elektrolitycznego polerowania austenitycznych stali nierdzewnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu monitorowania postępującego zanieczyszczenia kąpieli do elektropolerowania.

Zespół

Zespół zajmuje się badaniami z zakresu elektrochemii, oczyszczania ścieków, monitoringu i optymalizacji procesów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zróżnicowane doświadczenie poszczególnych członków zespołu IonsMonit jest jego siłą.


Projekt: „Pionierski model monitorowania zanieczyszczeń kąpieli procesowych do elektropolerowania (IonsMonit)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider.